Mitu Khurana – De la lupta pentru apararea vie?ii fetelor ei la lupta împotriva gendercid-ului fetelor din India

Mitu Khurana – De la lupta pentru apararea vie?ii fetelor ei la lupta împotriva gendercid-ului fetelor din India

23 noiembrie 2012 (unmaskingchoice.ca). În toamna anului 2004, doamna Mitu Khurana, doctor pediatru, s-a casatorit cu doctorul Kamal Khurana, chirurg ortoped în Dehi, India. Curând dupa

aceea, familia so?ului a început sa ceara adaugiri la zestrea ei – o ma?ina noua, mai multe bijuterii, un apartament, abuzându-o atunci când
aceste cereri nu au fost îndeplinite de catre parin
?ii lui Mitu.

 

În ianuarie 2005, Mitu a ramas însarcinata. La aflarea ve?tii, so?ul ei a fost ini?ial foarte bucuros. Aceasta a durat pâna când mama soacra a cerut sa se
faca un test pentru a  se determina sexul copilului. În februarie Mitu a
aflat ca este însarcinata cu gemeni. Familia so
?ului a cerut ca, daca sunt feti?e, sa avorteze cel pu?in una, dar cel mai bine pe amândoua.
 
Încercând sa diminueze rata mare a avorturilor pe baza de gen în India,
caruia îi cad victime fetele, guvernul a scos în afara legii testul de
determinare a sexului copilului. Mitu a refuzat sa faca testul 
?i a început sa fie persecutata serios de catre so? ?i familia lui pentru aceasta încapa?ânare. În cele din urma, au închis-o într-o camera ?i au conceput un plan prin care sa rezolve situa?ia. Mitu este alergica la oua, a?a ca au facut o prajitura, i-au spus ca nu are ou, ?i au for?at-o sa manânce. În seara acelei zile, ea a facut o alergie severa, dar
nu au vrut sa o duca la spital pâna a doua zi diminea
?a.
 
La spital, a fost dusa în sala de na?teri, de?i era însarcinata doar în 16 saptamâni (4 luni). Medicul care s-a ocupat
de ea a dispus o serie de teste, între care 
?i un ecograf la rinichi. Au sedat-o ?i au dus-o la ecograf, unde doctorul i-a facut pâna la urma o scanare
completa a uterului si a observat astfel ca este însarcinata cu doua
feti
?e.
 
La pu?ina vreme a fost externata ?i trimisa acasa. A început presiunea pentru a avorta. Indica?ia medicala era sa stea la pat, dar cumnata ei o punea mereu sa spele pe
jos, cu speran
?a ca va face avort spontan. În timpul unei certe, so?ul ei a împins-o în jos pe scari, apoi a închis-o într-o camera. Plina
de vânatai 
?i sângerând, ea a reu?it sa-l sune pe tatal ei. I-a spus ca mai degraba ar fi dat-o sa fie
omorâta, decât sa se casatoreasca. În diminea
?a urmatoare el a venit ?i a luat-o acasa.
 
Urmatoarele luni, Mitu a stat de mai multe ori internata în spital,
perioada în care so
?ul ?i familia lui au refuzat sa ?ina legatura cu ea. Dupa ce a nascut prematur, la 7 luni, Mitu a
încercat sa-l determine pe so
? ?i familia lui sa le iubeasca pe feti?e, care erau nevinovate, dorind ca ele sa creasca alaturi de tata. S-a
mutat înapoi în casa so
?
ului.
 
Mitu
Khurana cu Pari, una din gemene
 
Situa?ia nu s-a îmbunata?it. Când feti?ele erau de 4 luni, una dintre ele a fost aruncata pe scari. Din
fericire, Mitu a fost aproape 
?i a prins-o înainte de a se lovi grav. Abuzurile au continuat timp de
doi ani 
?i a devenit clar ca familia din partea so?ului nu este dispusa sa accepte fetele.
 
Când cumnata lui Mitu a trebuit sa se casatoreasca, har?uirea pentru zestrea lui Mitu a început din nou, cerând iara?i mai mult de la parin?ii lui Mitu, care au refuzat sa mai dea ceva. Dupa nunta, doar la doua
luni, cumnata lui Mitu s-a întors acasa, dându-l în judecata pe so
?ul sau pentru har?uire legata de zestre ?i abuz domestic. A ob?inut divor?ul.
 
Din acest moment, Mitu nu a mai fost binevenita în casa so?ului. Acesta a intrat în casu?a ei de mail ?i a trimis mailuri false, de dragoste, cumnatului lui Mitu, pentru a o
defaima, astfel încât sa poata divor
?a, recasatori ?i sa aiba un fiu. Mitu a fost alungata, iar mama so?ului a insistat ca ei sa pastreze toate bijuteriile din zestrea lui
Mitu, drept compensa
?ie pentru faptul ca fetele au locuit în casa lor.
 
Mitu a deschis un proces împotriva so?ului, a doctorilor ?i a spitalului unde i se facuse testul ilegal privind genul copiilor.
De
?i legea exista de mai bine de 10 ani, ea a fost prima femeie din India
care a folosit-o. I s-a spus de catre oficialita
?i ca mai bine ar înceta sa-?i risipeasca timpul ?i via??i i-ar da so?ului un fiu, daca aceasta a?a vrea. Pâna în prezent, nu a fost înca emisa o punere sub
acuzare.
 
Pentru a pune presiune asupra ei, so?ul a depus o cerere de custodie, parând ca ?i-a schimbat brusc opinia cu privire la feti?e. Mitu ?i-a pierdut serviciul ?i este înca har?uita, deoarece a dat în judecata un mare spital. Cei mai mul?i oameni spun ca ea a gre?it ?i ca familia din partea so?ului avea dreptate dorind un baiat.
 
Mitu continua sa se lupte pentru fete ?i sa le creasca în casa parin?ilor ei. Tatal sau lucreaza de doua ori mai multe ore decât ar fi
obi
?nuit, pentru a le sprijini. Ea a devenit un activist proeminent
împotriva gendercid-ului fetelor din India, încercând sa puna capat acestei
practici oribile. Fiicele ei sunt binecuvântate ca au o mama atât de curajoasa
care le iube
?te – nu pentru ca sunt fete, sau în ciuda faptului ca sunt fete – ci
pentru ca sunt copiii ei.
*
Cu câteva zile în urma, mai multe canale media interna?ionale au facut audien?a folosind moartea unei femei din India într-un
spital irlandez,
 în circumstan?e înca neelucidate, legate de o cerere de avort. Acest episod tragic a
fost folosit pentru a cere anularea legilor privind protec
?ia vie?ii copiilor nenascu?i, care sunt în vigoare în Irlanda.
 
Printre cei mai vocali sus?inatori ai legalizarii avortului la cerere (fara motiva?ia punerii vie?ii mamei în pericol, avortul în aceasta situa?ie fiind legal în Irlanda) s-au numarat ambasadorul Indiei în
Irlanda 
?i organiza?iile interna?ionale pro-avort. Nu au facut acest lucru pentru ca le-ar fi pasat de
via
?a unei femei, a Savitei Halappanavar, în acel caz, deoarece daca acesta
ar fi fost motivul, ar trebui sa se afle într-o continua campanie de presa si sa
protejeze miile de femei  care sunt ucise zilnic în India, 
?i nu numai, doar pentru faptul ca sunt femei.
 
Acela?i ambasador ?i acelea?i organiza?ii tac fa?a de gendercid-ul fetelor din India (50 de milioane de victime pâna în
prezent) 
?i din alte state, în care un copil, dorit sau nedorit, are mai multe
?anse” sa fie avortat în cazul în care este fata, exact pe motivul ca
este fata 
?i nu baiat. Nu numai ca tac, dar încurajeaza avortul pe baza de gen – a
se vedea opozi
?ia Planned Parenthood la interzicerea avortului pe baza de gen în
SUA 
?i Canada.
 
Pentru ca materialul de mai sus sa nu fie în?eles altfel decât a fost inten?ia autorilor, facem o precizare. Evenimentele prezentate au loc în
societatea indiana, care este diferita în unele aspecte de cea europeana, dar
ele nu sunt datorate în mod esen
?ial situa?iei femeii în India, caci Mitu Khurana era dintr-o familie foarte buna,
s-a casatorit într-o familie din elita societa
?ii si ea însa?i este capabila de reac?ie civica. Ea a rabdat atât din dragoste cât ?i pentru a oferi fetelor ei un cadru familial normal.
 
Problema esen?iala este acceptarea avortul pe baza de sex. Acesta nu are loc numai în
India, ci urmeaza ca o consecin
?a fireasca oriunde avortul este acceptat moral de catre o societate.
Caci daca nu mai este pre
?uita via?a, nimic nu mai poate sta în calea împlinirii dorin?elor proprii, indiferent de cât de egoiste sunt.
 
?i o întrebare pentru românii carora le pasa de ceilal?i români, nascu?i ori afla?i în pântecele mamei: crede?i oare ca în România nu se practica avortul pe baza de
gen?!
Google Translation 
Mitu Khurana – From the struggle to defend her life of the girls fight against girls in India’s gendercide
November 23, 2012 (unmaskingchoice.ca). In the fall of 2004, Ms. Mitu Khurana, pediatrician, married Dr Kamal Khurana , orthopedic surgeon in Dehi, India. Soon after, the family began to ask her for more dowry – a new car, more jewelry, an apartment. She was abused when these demands were not met by Mitu`s parents.
In January 2005, Mitu conceived. On hearing the news, her husband was initially very happy. This lasted until the mother-in-law asked to take a test to determine the sex of the baby. In February Mitu found out she was pregnant with twins. Spouse’s family asked that, if they were girls , to abort at least one if not both.
Trying to reduce the high rate of gender-based abortions in India, of which girls are victims, the government outlawed child sex determination tests. Mitu refused to do the test and she was began to be seriously persecuted by the husband and his family for this obstinacy. Finally, they locked her in a room and devised a plan to resolve the situation. Mitu is allergic to eggs, so they made ​​a cake and they said that it contained no egg, and they forced her to eat. On the evening of that day, she had a severe allergy but was not taken to the hospital until the next morning.
At the hospital, she was taken to the delivery room, while she was only 16 weeks (4 months) pregnant . Doctor who handled it ordered a series of tests, including a kidney ultrasound. They sedated her and took her to the ultrasound where the doctor finally did a full scan of the uterus and noticed she was pregnant with two girls.
She was discharged shortly and sent home. They started pressure to abort. She was medically advised to be confined to bed, but her sister in law made her wash away, hoping to make miscarriage. During a quarrel, her husband pushed her down the stairs, then locked her in a room. Bruised and bleeding, she managed to call her father. Said that she had been killed rather marry. The next morning he came and took her home.
The following month, Mitu stayed several times in the hospital, during which her ​​husband and his family refused to keep in touch with her. After being born prematurely at 7 months, Mitu tried to persuade her husband and his family love them girls who were innocent, wanting them to grow up with a father. She moved back into the house husband.
The situation has not improved. When the girls were 4 months, one of them was thrown down the stairs. Fortunately, Mitu and was almost caught it before it hit severely. Abuse continued for two years and it became clear that the family of the husband is not willing to accept girls.
When Mitu’s sister-in-law had to marry, Mitu’s inlaws started again demanding more from Mitu’s parents, who refused to give anything. After the wedding, just two months Mitu’s sister in law returned home and sued her husband for dowry-related harassment and domestic abuse. She obtained a divorce.
From now on, Mitu was not welcome in the house of her husband. He hacked her mail box and sent false love letters emails to brother in law of Mitu, to defame her, so that he can divorce her, remarry and have a son. his mother insisted that her husband keep all jewelry of Mitu’s dowry as compensation for the fact that girls have lived in their home.

Mitu opened a case against her husband, the doctors and the hospital where he had illegally test for such children. Although the law has existed for more than 10 years, she was the first woman from India who used it. I was told by officials that the best thing would cease to waste time and life and would give her husband a son, if he so wants. So far, not yet issued an indictment.

To put pressure on her husband applied for custody, apparently suddenly changed its opinion on the girl. Mitu has lost her job and is still harassed because she sued a large hospital. Most people say that she was wrong and that the family of the husband wanted a boy was right.

Mitu continues to fight for girls and raise her daughters in her parents’ house. Her father works twice as many hours than usual to support them. She has become a prominent activist against gendercide in India, trying to end this horrible practice. Her daughters are blessed to have a mother who loves them so brave – not because they are girls, and despite the fact that they are girls – but because they are her children.

A few days ago, several international media outlets were reporting the death of a  Indian citizen in an Irish hospital, in circumstances still unclear, relating to a request for abortion. This tragic episode was used to request cancellation of laws on protection of unborn children that are in force in Ireland.

Among the most vocal supporters of legalized abortion on demand ( carrying pregnancy if it puts the mother’s life in danger than abortion is legal in Ireland) were the Ambassador of India to Ireland and the international pro-abortion organizations. They did this because they care about life as a woman, Savita Halappanavar, in that case, as if it had been the reason, there should be a continuous media campaign and should protect thousands of women who are killed daily in India,  just because they are women.

At the same time the same organizations are silent in regard to the girls in India (50 million deaths to date) and in other countries where a child wanted or unwanted, is more “likely” to be aborted if it`s a girl just because she is a girl and not a boy. Not only silent, but also encourage gender-based abortion – see the opposition to ban Planned Parenthood abortion based on sex in U.S. and Canada.

For the above material is not understood otherwise than the the original intent of authors, make a statement. Events are taking place in Indian society, which is different in some respects from the European one, but they are not essentially due to the situation of women in India, for Mitu Khurana was a very good family, married into a family of elite and society itself is capable of civic response. She endured so much in love for the girls to provide them a normal family environment.

The essential problem is the acceptance of abortion based on sex. This occurs not only in India but follows as a natural consequence wherever abortion is morally acceptable to society. For if life is not valued, nothing can stand in the way of fulfilling your desires, no matter how selfish they are.

And a question for Romanians Romanian the other who care, or who are born in the womb: Do you think that in Romania is not practiced gender-based abortion?

//

//

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s